Group 1

Inadmisibilitatea cererii privind stornarea unei facturi fiscale

9 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Conform art.6 din Legea 82/1991 Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz. Instanţa reţine că factura fiscală nu este un act juridic, iar stornarea este o operaţiune pur contabilă care nu se confundă cu anularea unui act juridic pentru motive de nulitate ori, în general, constatarea de cauze de ineficacitate ale actelor juridice.

Solicitarea reclamantei ca pârâta să efectueze un act în contabilitatea acesteia, sub aspect procedural, trece dincolo de noţiunea de interes ca şi condiţie de exercitare a acţiunii civile şi, în concret, nu există deschisă o cale legală pentru obţinerea unui astfel de efect, de altfel acest capăt de cerere este complet nemotivat în drept.

Citeste mai mult  Lipsirea de libertate în mod ilegal

Pentru considerentele anterior expuse instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii şi va respinge acest capăt de cerere ca inadmisibil.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 11805 din 27 iunie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >