Group 1

Inadmisibilitatea contestatiei formulata impotriva procesului verbal de control

Este inadmisibila contestatia formulata impotriva procesului-verbal de control intrucat acesta nu constituie titlu de creanta fiscala, ci reprezinta un act administrativ preparatoriu ce poate sta la baza emiterii unor acte administrative, in sensul dispozitiilor art. 2 pct. c din Legea nr. 554/2004. (Tribunalul Olt, Sentinta civila nr. 2801/2013)

Cuvinte cheie: > >