Inadmisibilitatea contestatiei formulata impotriva unei instiintari de plata

Este indamisibila constestatia formulata impotriva unei instiintari de plata intrucat instiintarea de plata „nu este un act administrativ fiscal, fiind doar o corespondenta administrativa prin care se aduce la cunostinta contribuabilului obligatia fiscala. Prin acest act nu s-au creat, modificat sau stins raporturi fiscale intre organul fiscal si contribuabil.
Instiintarea de plata reprezinta doar un act emis de organul fiscal in indeplinirea obligatiei sale de instiintare a contribuabilului in exercitarea rolului activ reglementat de art. 7 CPF, actul nefiind un titlu de creanta.” (Judecatoria Slatina, Sentinta civila nr. 6410/2013)

Cuvinte cheie: > > > >