Inadmisibilitatea petitiei de ereditate

29 octombrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit disp. art. 1130 Cod civil, moştenitorul cu vocaţie universală sau cu titlu universal poate obţine oricând recunoaşterea acestei calităţi contra oricărei persoane care, pretinzând că se întemeiază pe titlul de moştenitor, posedă toate sau o parte din bunurile din patrimoniul succesoral. Din interpretarea acestui text de lege rezultă că pentru a putea fi recunoscută calitatea de moştenitor a unei persoane, este necesar a fi deschisă succesiunea autorului său. Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia, în conformitate cu disp. art. 954 Cod civil.

În speţă, reclamantele solicită a le fi recunoscut dreptul de moştenitoare legale ale mătuşii lor (pârâta), persoană care este în viaţă, neputând fi moştenită o persoană a cărei succesiune nu a fost deschisă. Potrivit disp. art. 957 alin.1 Cod civil, o persoană poate moşteni dacă există la momentul deschiderii moştenirii. Instanţa mai reţine că reclamantele solicită a le fi recunoscută calitatea de moştenitoare legale ale mătuşii lor, cu privire la imobilul din …, în prezent proprietatea acesteia, în condiţiile în care tatăl lor, fratele pârâtei, nu este nici el decedat şi care le înlătură oricum de la moştenirea mătuşii lor.

Citeste mai mult  Postări jignitoare pe Facebook. Proba prejudiciului moral

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere având ca obiect petiţie de ereditate, invocată de pârâtă, reclamantele neputând solicita recunoaşterea calităţii de moştenitoare ale unei persoane care este încă în viaţă. Drept urmare, instanţa a respins capătul de cerere având ca obiect petiţie de ereditate, ca inadmisibil.” (Judecătoria Roșiori de Vede, Sentința civilă nr. 1126/2014)

Cuvinte cheie: > >