Inadmisibilitatea recursului formulat împotriva încheierii prin care s-a anulat cererea de recuzare ca netimbrată

16 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

„Recurenta a declarat recurs împotriva încheierii din … prin care s-a anulat cererea de recuzare formulată ca netimbrată. S-a reţinut că după soluţionarea cererii de recuzare prin încheierea respectivă s-a fixat termen … pentru continuarea judecăţii.
Potrivit dispoziţiilor art. 53 (1) din Noul Cod de procedură civilă încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai de părţi odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat cauza.
Potrivit dispoziţiilor art. 53 (1) teza a II-a civilă această din urmă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs la instanţa ierarhic superioară în termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri. Nefiind pronunţată o hotărâre de către Tribunal în apelul formulat împotriva sentinţei civile a Judecătoriei, recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a anulat cererea de recuzare ca netimbrată este inadmisibil.” (Curtea de Apel Galați, Decizia civilă nr. 479/R/2014, portal.just.ro) 

Cuvinte cheie: > >