Inadmisibilitatea solicitării în procedura specială a evacuării a contravalorii lipsei de folosință a imobilului

4 ianuarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În condițiile în care evacuarea este îndreptată împotriva unei persoane care ocupă abuziv imobilul, fără permisiunea proprietarului, fără a fi vorba despre un contract de închiriere sau de arendă, pe calea procedurii speciale a evacuării nu se poate cere contravaloarea lipsei de folosință a imobilului întrucât pe calea acestei proceduri, nu se pot solicita decât chirii sau arenzi care derivă din contract.

”Reclamanta a învestit instanța de fond cu o cerere in evacuare întemeiată în drept pe disp art 1033 și urm C proc civilă, deci pe procedura speciala, solicitând si contravaloarea lipsei de folosința pentru imobilul din care se solicita evacuarea.

Susținerile apelantei in sensul că întreaga reglementare a procedurii speciale de evacuare precum si definirea termenului de „ocupant” în disp. art 1033 Cod de procedura civila, rezultă concluzia că procedura speciala de evacuare poate fi uzitata si in ipoteza inexistenței unor raporturi locative anterioare intre părți este reala, dar și în concordanța cu cele reținute de instanța de fond care a apreciat ca cererea de evacuare este admisibila si a si admis-o.

Citeste mai mult  7 asociații non-guvernamentale solicită Autorității pentru Protecția Datelor investigații la toate instituțiile care au transmis date personale către SRI

Ceea ce prima instanța a apreciat ca inadmisibil a se solicita in procedura speciala a evacuării a fost petitul doi al cererii respectiv contravaloarea lipsei de folosința întrucât, așa cum corect a reținut instanța de fond, conform disp art. 1041 alin. 4 N.C.p.c. odată cu cererea de evacuare formulată în procedura specială, reclamantul mai poate solicita și plata chiriei ori a arenzii exigibile.

Faptul că legiuitorul a înțeles să reglementeze in sensul că, pe calea acestei proceduri, nu se pot solicita decât chirii sau arenzi care derivă din contract, rezultă și din coroborarea art. 1034 alin. 2 și 3 cu art. 1041 alin. 4 N.C.p.c

Cum, în cauză, evacuarea a fost îndreptată împotriva unei persoane care ocupă abuziv imobilul, fără permisiunea proprietarului, fără a fi vorba despre un contract de închiriere sau de arendă, iar suma de 491,03 lei nu reprezintă valoarea chiriei pentru perioada ocupării imobilului, temeiul cererii fiind răspunderea delictuală, iar nu răspunderea contractuală, prima instanță a apreciat in mod just ca petitul este inadmisibil in procedura specială a evacuării.”(Tribunalul Dolj, Decizia civilă nr. 1353/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >