Inalienabilitate convențională. Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat

19 octombrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

În măsura în care nu se constituie ca inalienabilitate legală, clauza de inalienabilitate prevăzută prin contractele de ipotecă bancară, prin care garanţii ipotecari se obligă ca, pe perioada existenţei ipotecii, să nu consimtă la o altă ipotecă asupra imobilului, să nu înstrăineze bunul ori vreun dezmembrământ asupra proprietăţii (şi, în genere, să nu încheie nici un act de dispoziţie pentru imobil), nu reprezintă un obstacol legal în transferul proprietăţii în cazul prevăzut de art. 5 alin. 2 din Titlul X din Legea nr. 247/2005. (Curtea de Apel Constanța, Decizia nr. 22/C/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >