Inaplicabilitatea dispoziților art. 10 din Legea nr. 241/2005. Acoperirea prejudiciului de către partea responsabilă civilmente

31 august 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Instanţa a apreciat că cererea formulată de inculpat, de aplicare a prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 este nefondată.
Conform art. 10 din legea nr. 241/2005, în varianta în vigoare la data comiterii faptelor de evaziune fiscală de către inculpat, în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat se aplică o sancţiune administrativă, dacă prejudiciul este de până la 50.000 euro.

Inculpatul a achitat integral prejudiciul în cursul judecăţii abia la cele de-al 3-lea termen acordat în cauză în acest scop, depăşind astfel primul termen de judecată prevăzut de dispoziţiile menţionate, neputând beneficia de această cauză de nepedepsire legală.

Este adevărat că, în cursul urmăririi penale prejudiciul a fost achitat de inculpat, însă, prin sentinţa civilă a Tribunalului plata sumei efectuată de inculpat a fost anulată, întrucât plata s-a făcut din contul S.C ,,E.S.” S.R.L., societate aflată în lichidare judiciară, iar nicio plată nu se putea efectua fără ştiinţa lichidatorului judiciar. Deşi a luat cunoştinţă de faptul că prejudiciul trebuia achitat de inculpat personal, din veniturile sale şi nu ale societăţii pe care a administrat-o, inculpatul nu a mai făcut nicio plată în cursul urmăririi penale, deşi de la data pronunţării sentinţei civile menţionate şi până la data trimiterii sale în judecată a trecut o perioadă de circa 1 an. Această atitudine este imputabilă inculpatului, cu privire la nelegalitatea plăţii, astfel cum a fost constatată de instanţa civilă, care a şi dispus anularea ei, motiv pentru care nu se poate considera că inculpatul a achitat paguba în timpul urmăririi penale, cu atât mai mult cu cât suma respectivă de bani nici nu a rămas în contul părţii civile ANAF, ci a fost restituită de către partea civilă către S.C. ,,E. S.” S.R.L. (Tribunalul Neamț, sentinţa penală nr. 29/P/31.03.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >