Încălcarea solemnității ședinței. Elementul material al infracțiunii

3 august 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Faptele inculpatului prin care a depus în data de 25.01.2013 la dosarele nr. X și X ale Tribunalului Galați, două cereri în cuprinsul cărora a folosit expresii jignitoare la adresa președintelui completului ce soluționa cele două dosare (persoana vătămată AM), precum și de a depune concluzii scrise în care a folosit expresii vulgare, în data de 06.09.2013 în dosarul X al Curții de Apel Galați (persoana vătămată P V), nu întrunesc elementele constitutive a două infracțiuni de „încălcarea solemnității ședinței”, fapte prev. de art. 278 C.pen.(faptele din 25.01.2013 și 06.09.2013).

Elementul material al infracțiunii de„încălcarea solemnității ședinței”, faptă prev. de art. 278 C.pen. constă în întrebuințarea de cuvinte sau gesturi jignitoare sau obscene de natură să perturbe activitatea instanței. Cuvintele sau gesturile jignitoare sau obscene se referă la orice atingere adusă onoarei sau reputației unei persoane.

Atingerea onoarei constă în comiterea de acte prin care se lezează, se lovește în sentimentul de respect față de sine al persoanei. Atingerea onoarei constă deci într-o acțiune sau într-o inacțiune. Atingerea reputației constă în comiterea unui act prin care se lovește în bunul renume câștigat de persoane în societate.

Citeste mai mult  Efectuarea de înregistrări inexacte în documentele contabile

Prin întrebuințarea de cuvinte sau gesturi jignitoare se întelege insultarea unei persoane, folosirea de cuvinte sau gesturi care exprimă o desconsiderare și sunt de natură să atingă demnitatea unei persoane. Cuvintele sau gesturile obscene sunt acele acțiuni care cuprind reprezentări sau exprimări cu caracter trivial sau indecent ale unor organe, acte sau scene de viață sexuală, ale unor atitudini, practici sau manifestări ale imoralității sexuale, forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.

Pentru întregirea elementului material se cere ca întrebuințarea de cuvinte sau gesturi jignitoare să fie de natură să perturbe activitatea instanței. Acest lucru se va întâmpla dacă acestea sunt auzite de către completul care compune instanța în sala de judecată sau, fără a fi văzute sau auzite de către membrii completului, sunt de natură să creeze rumoare ori scandal în sala de judecată între participanți, care determină o trecere în derizoriu a ședinței de judecată, contribuind astfel la încălcarea solemnității ședinței.

Citeste mai mult  Admisibilitatea ordonanței președințiale în materia executării silite

De asemenea, pentru existența infracțiunii se impune o condiție de loc, și anume ca fapta să se săvârșească într-o procedură în fața instanței. În consecință, fapta va constitui infracțiune numai dacă se săvârșește la locul unde se desfășoară ședința de judecată. (…)

Față de considerentele de fapt și de drept mai sus arătate, instanța va constata că faptele prin care inculpatul a depus în data de 25.01.2013 la dosarele nr. X și X ale Tribunalului Galați, două cereri în cuprinsul cărora a folosit expresii jignitoare la adresa președintelui completului ce soluționa cele două dosare (persoana vătămată AM), precum și de a depune concluzii scrise în care a folosit expresii vulgare, în data de 06.09.2013 în dosarul X al Curții de Apel Galați (persoana vătămată PV), există, au fost săvârșită de inculpat, dar nu constituie infracțiuni în sensul art. 15 alin. 1 Cod penal, astfel încât în baza art. 396 alin. 1 și 5 din Codul de procedură penală în referire la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, urmează să dispună achitarea inculpatului TN pentru săvârșirea infracțiunii a două infracțiuni de „încălcarea solemnității ședinței”, fapte prev. de art. 278 C.pen.(faptele din 25.01.2013 și 06.09.2013), întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală. ”(Judecătoria Galați, Sentința penală nr. 106/2016, www.rolii.ro)

UPDATE 10 noiembrie 2016 – Prin decizia nr. 1307/9 noiembrie 2016, Curtea de Apel Ploiești a menținut soluția de achitare dispusă de Judecătoria Galați.

Cuvinte cheie: >