Group 1

Incapacitate de a cumpăra. Noțiunea de ”persoană interpusă”

11 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 1654 C. civ., sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, chiar şi prin licitaţie publică, mandatarii, pentru bunurile pe care sunt însărcinaţi să le vândă. Or, în speţă tribunalul constată că nu sunt incidente aceste prevederi legale, întrucât nu mandatarul este cel care a cumpărat, ci SC x  SRL, prin urmare o altă persoană. Chiar dacă în cadrul acestei societăţi pârâtul are calitatea de asociat, tribunalul nu poate aprecia că mandatarul a acţionat în acest caz printr-o persoană interpusă, nefiind făcută dovada în acest sens. Aşadar, nu se poate reţine aplicabilitatea acestor prevederi legale. (Tribunalul Ilfov, Sentința civilă nr. 643/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >