Începutul de dovadă scrisă. Condiții

15 decembrie 2019 Drept Civil

Începutul de dovadă scrisă nu trebuie să fie semnat de partea căreia i se opunearată Comisia de soluționare a contestațiilor – Drept procesual civil care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere la INM din perioada 17 septembrie 2019 – 20 februarie 2020 cu privire la următoarea întrebare:

Începutul de dovadă scrisă:
A) pentru a fi valabil, trebuie datat;
B) este reprezentat și de o copie legalizată a ȋnscrisului sub semnătură privată, atunci când originalul este imposibil a fi prezentat;
C) nu trebuie să fie semnat de partea căreia i se opune

Răspuns: B,C.

În ceea ce privește întrebarea, unul dintre candidați a contestat varianta B) de răspuns , considerând-o incorectă. Potrivit comisiei, contestația este neîntemeiată, căci potrivit dispozițiilor art. 286 alin. 3 c.pr.civ. dacă este imposibil să fie prezentat originalul sau duplicatul înscrisului autentic ori originalul înscrisului sub semnătură privată, copia legalizată de pe acestea constituie un început de dovadă scrisă.

Doi candidați au susținut caracterul neclar al enunțului variantei C) de răspuns, unul dintre candidați solicitând punctarea unui barem alternativ cu considerarea variantei b) ca fiind incorectă, iar celălalt candidat solicitând să se rețină caracterul incorect al acestei variante de răspuns.

Citeste mai mult  CCR. Măsura suspendării de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public pe perioada cercetării administrative, neconstituțională

Potrivit art. 310 alin. 1 c.pr.civ. este socotit început de dovadă scrisă orice scriere, chiar nesemnată și nedatată, care provine de la o persoana căreia acea scriere i se opune ori de la cel al cărui succesor în drepturi este acea persoană, dacă scrierea face credibil faptul pretins. Prin urmare, ca regulă, de esența începutului de dovadă scrisă este scrierea acesteia de persoana careia i se opune ori care provine de la succesorul celui din urmă. Cu caracter de excepție, este apreciat ca fiind început de dovadă scrisă, în condițiile art. 310 alin. 2 c.pr.civ., chiar și un înscris care nu cuprinde o scriere, în sensul alineatului 1, ci este un înscris întocmit în fața unui funcționar competent care atestă că declarațiile cuprinse în înscris sunt conforme celor făcute de acea persoană. Față de cele expuse, se impune concluzia că pentru a fi apreciată ca început de dovadă scrisă, scrierea nu trebuie semnată de partea căreia i se opune, nefiind de esența ei,, ceea ce conduce atât la concluzia caracterului clar al enunțului variantei de răspuns contestat cât și la concluzia caracterului corect al variantei C) de răspuns.

Cuvinte cheie: > >