Incetarea de drept a masurii controlului judiciar in procedura de camera preliminara

7 octombrie 2014 Drept Penal Jurisprudenta

În contestația împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară, atunci judecătorul de la instanța ierarhic superioară constată că verificarea legalităţii măsurii controlului judiciar s-a făcut în camera preliminară fără citarea legală a inculpatului, în lipsa apărătorului acestuia şi fără participarea procurorului, contrar prevederilor art. 207 alin. 3 raportat la art. 235 alin. 4 şi 5 Cod Procedură Penală, încheierea astfel pronunțată fiind lovită de nulitate absolută, acesta va dispune desfiinţarea încheierii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la judecătorul care a pronunţat-o. Într-o astfel de situație, judecătorul nu poate constata încetarea de drept a măsurii controlului judiciar întrucât noul Cod de procedură penală nu prevede o durată a măsurii controlului judiciar în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii. Prin urmare, controlul dispus de procuror sau de judecătorul de drepturi şi libertăţi se menţine pe toată durata urmăririi penale, până la verificarea măsurii în procedura de cameră preliminară, potrivit dispoziţiilor art. 207 C. proc. Pen. (Tribunalul Teleorman, Încheierea penală nr. 31/2014)

Cuvinte cheie: > > >