Încheierea procesului-verbal de contravenție pe un alt formular decât anexa 1D

Încheierea procesului-verbal pe un alt formular decât anexa 1D nu este prevăzută sub sancțiunea nulității exprese astfel încât vătămarea să fie prezumată, iar mențiunile specificate de anexa 1D, la care face trimitere art. 181, alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006, inclusiv datele de identificare ale aparatului radar se regăsesc în procesul-verbal contestat, așa că nu sunt întemeiate susținerile vizând încălcarea art.109 alin.2 din OUG 195/2002. (Tribunalul Buzău, Decizia civilă nr. 47/2013, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >