Închisoare cu executare pentru încălcarea ordinului de protecție

25 aprilie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Prin sentința penală nr. 239 din data de 24 octombrie 2017 pronunțată de Judecătoria Câmpina (definitivă prin decizia penală nr. 240 din 28 februarie 2018 a Curții de Apel Ploiești) a fost condamnat inculpatul ICB, la o pedeapsă de 6 (șase) luni închisoare cu executare în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârii judecătorești în formă continuată.

Pentru a decide astfel, instanța a constatat că ”fapta inculpatului ICB, care în zilele de 12.05.2015 și 18.05.2015, s-a apropiat de domiciliul persoanei vătămate JMR, săvârșind astfel la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă fiecare în parte conținutul aceleiași infracțiuni, la o distanță mai mică de 50 m, și a luat contact direct cu aceasta, deși prin sentința civilă nr. 1166/26.03.2015 a Judecătoriei Câmpina, definitivă și irevocabilă prin decizia civilă nr. 1804/17.04.2015 a Tribunalului Prahova, a fost obligat să păstreze distanța minimă de 50 m față de aceasta și de domiciliul ei, și i s-a interzis orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în alt mod, cu victima JMR, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de nerespectare a hotărârii judecătorești, în formă continuată, prev. de art. 32 din Legea nr. 217/2003, rep., pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, conform art. 74 Cod penal, s-au avut în vedere dispozițiile generale ale codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a acestui cod, gradul concret de pericol social a infracțiunii săvârșite, evidențiat prin circumstanțele reale (modalitatea în care a fost comisă și depistată fapta, forma continuată a acesteia, două acte materiale, urmarea imediată, o stare de pericol concret împotriva relațiilor sociale ce protejează înfăptuirea justiției ), precum și prin circumstanțele personale ale inculpatului care a avut o atitudine nesinceră atât în faza urmăririi penale cât și în faza cercetării judecătorești. Din actele existente la dosar instanța reține că inculpatul este în vârstă de 39 de ani, are 10 clase, stagiul militar neîndeplinit și a fost sancționat cu amendă administrativă conf. art. 10 alin 1 lit b Cod procedură penală și art. 18 Cod procedură penală, pentru săvârșirea faptelor de lovire și distrugere.

Potrivit Referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune Prahova acesta este implicat într-o relație de concubinaj având în întreținere un copil minor, locuind într-un imobil proprietatea tatălui său IT, situat lângă proprietatea părții vătămate, locuință în care utilizează o cameră, bucătăria și o debara, baia fiind în construcție.

Din adresa primăriei comunei Valea Doftanei, s-a reținut că în comunitate atât acesta cât și concubina sa sunt cunoscuți ca având un comportament antisocial.

S-a conchis că riscul săvârșirii de noi infracțiuni este mediu și că implicarea acestuia într-un program de natură a-i dezvolta abilitățile de a găsi soluții care să se plieze pe rezolvarea problemelor sale ar fi util în scăderea riscului de recidivă și împiedicare reiterării unui comportament antisocial față de societate.

În raport de aceste considerente, s-a aplicat inculpatului, conform art. 396 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 32 din Legea nr. 217/2003 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, o pedeapsa cu închisoarea într-un cuantum de natură a asigura scopul preventiv educativ al acesteia.

În raport de circumstanțele reale (natura infracțiunii deduse judecății – infracțiune contra făptuirii justiției, forma continuată a acesteia) și circumstanțele personale ale inculpatului care nu se află la prima încălcare a normei juridice de drept penal și care a avut o atitudine constant nesinceră, s-a apreciat că reeducarea inculpatului se poate realiza numai în regim privativ de libertate.

Cuvinte cheie: > >