Închisoare cu executare pentru uciderea unui câine

14 noiembrie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Judecătoria Tulcea a dispus condamnarea unui bărbat la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu executare în regim de detenție pentru uciderea unui câine prin lovirea în mod repetat cu un cuțit. Cruzimea de care a dat dovadă inculpatul, în contextul în care animalul nu reprezenta nicio amenințare (acesta fiind în lanț), a determinat instanța să aprecieze că singura pedeapsă aptă de a-și atinge scopul este cea privativă de libertate.

Extras din considerentele sentinței:

”Fapta inculpatului constând în lovirea câinelui cu un cuțit artizanal, provocându-i leziuni incompatibile cu viața – întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept, prev. de art.25 alin.1 lit.a din Legea nr.205/2004.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracțiunii s-a realizat prin acțiunea de lovire a animalului cu un cuțit artizanal în scopul uciderii acestuia. Urmarea imediată a faptei a constat în uciderea animalului. Cât privește legătura de legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată a faptei, aceasta rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârșit infracțiunea cu intenție directă, în accepțiunea art.16 alin.3 lit.a Cod penal, acesta având reprezentarea faptei comise și a consecințelor vătămătoare, urmărind producerea rezultatului.

De asemenea, se reține că fapta săvârșită de inculpat este nejustificată (nefiind identificată niciuna din cazurile justificative prev. la art.19-art.22 cod pen.) și imputabilă acestuia.

Citeste mai mult  Prejudiciu de imagine adus de către polițist unei persoane urmărite penal

Pe cale de consecință, apreciind că în cauză sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod proc.pen., în sensul că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat, instanța va dispune aplicarea unei pedepse, ținând cont de criteriile generale de individualizare prevăzute de art.74 Cod penal, respectiv: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Din conținutul cazierului judiciar rezultă că inculpatul nu se află la primul conflict cu legea penală.

Deși nu a fost condamnat anterior, inculpatul este implicat în mai multe dosare de urmărire penală, dispunându-se chiar și măsura arestării preventive în privința acestuia.

Nu lipsit de relevanță este și faptul că, prin Sentința civilă nr.2699/21.10.2016 pronunțată de Judecătoria Tulcea în dosar nr.X, s-a emis un ordin de protecție prin care s-a dispus, pe o durată de 6 luni, evacuarea inculpatului, din imobilul din T__ și s-a instituit obligația de a păstra o distanță minimă de 50 metri față de MA și locuința acestuia, care se află la aceeași adresă.

Citeste mai mult  Exercitarea unei căi de atac neprevăzute de lege. Amendă judiciară

Se cuvine a se face mențiunea că, imobilul este împărțit în trei loturi; la această adresă locuiesc trei familii înrudite, în trei corpuri de casă separate, situate una în spatele celeilalte „tip vagon” pe partea dreaptă a imobilului. Cele trei corpuri de casă au acces la __ alee lată de aproximativ 3,5 m și lungă de aproximativ 60 m.

Ținând cont de toate aceste elemente, instanța va dispune după cum urmează:

Este incontestabil faptul că, inculpatul s-a manifestat cu cruzime asupra câinelui care nu prezenta nicio amenințare (întrucât era în lanț și mai mult decât atât într-un padoc) , lovindu-l în mod repetat cu un cuțit, în scopul vădit de a-l ucide.

În aceste condiții, având în vedere circumstanțele săvârșirii infracțiunii, persoana inculpatului și pentru ca pedeapsa să-și atingă scopul punitiv și represiv – se va dispune condamnarea acestuia la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În temeiul art.60 Cod penal, se va dispune executarea pedepsei în regim de detenție.

Instanța a perceput faptul că, inculpatul nu are nicio urmă de regret în privința infracțiunii săvârșite. Conduita inculpatului este revoltătoare și impune o pedeapsă exemplară.

Pedeapsa astfel stabilită reprezintă atât un mijloc de coerciție penală dar și de reeducare a inculpatului care a derapat în mod semnificativ de la normele de conduită socială.

Citeste mai mult  RIL promovat. Interpretarea dispozițiilor privind întreruperea cursului prescripției răspunderii penale

Nu în ultimul rând s-a avut în vedere și scopul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni atât în ceea ce-l privește pe inculpat cât și în privința celorlalți destinatari ai legii penale.

Prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni nu se rezumă numai la împiedicarea inculpatului de a repeta alte încălcări ale legii penale, dar și atenționarea celorlalți destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de încălcări, fiind astfel satisfăcute atât scopul imediat cât și scopul mediat al pedepsei.

Cruzimea de care a dat dovadă inculpatul, în contextul în care animalul nu reprezenta nicio amenințare, a determinat instanța de a aprecia că singura pedeapsă aptă de a-și atinge scopul este cea privativă de libertate.(Judecătoria Tulcea, Sentința penală nr. 1030/7 iulie 2017, www.rolii.ro)

UPDATE: Prin decizia penală nr. 30 din 9 ianuarie 2018, Curtea de Apel Constanța a admis apelul inculpatului și a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 6 luni închisoare, stabilind termen de supraveghere de 2 ani.

Cuvinte cheie: >