Incidenţa regulilor de concurenţă în cazul activității notariale

Faptul că notarul public prestează un serviciu de interes public nu îl exclude din sfera de aplicare a regulilor de concurenţă, cel puţin o parte a activităţii sale având un evident caracter privat, comercial, fiind exercitată şi în vederea obţinerii unui profit sub aspect economic, şi fiind exercitată în condiţii de concurenţă, ceea ce imprimă activităţii notariale statutul de întreprindere supusă regulilor de concurenţă. (ÎCCJ, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >