Group 1

Incriminarea plagiatului utilizat pentru obținerea unei diplome

10 februarie 2016 Noutati legislative

La comisiile permanente ale Senatului (prima Cameră sesizată) se află în lucru Propunerea legislativă pentru completarea art. 348 al Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal care prevede incriminarea plagiatului utilizat pentru obținerea unei diplome sau titlu academic.

Potrivit expunerii de motive la inițiativa legislativă, în prezent, plagiatul poate fi pedepsit în România doar pentru furt intelectual şi numai în cazul în care autorul lucrării reclamă aşa ceva, conform Legii nr. 8/1996 a drepturilor de autor şi drepturile conexe.

Legea trebuie să pedepsească plagiatul indiferent dacă autorul originalului se consideră sau nu prejudiciat sau dacă reclamă sau nu furtul intelectual, pentru că plagiatorul obţine un beneficiu prin fraudă, în dauna societăţii în ansamblul său şi al tuturor celor care au obţinut diplome omologe pe cale cinstită.

Din aceste motive se propune introducerea unui nou articol, 348^1, cu următorul cuprins:

Art. 348^1: Folosirea sau prezentarea ca originală a unei lucrări scrise sau a unei comunicări orale, inclusiv în format electronic, în care au fost incluse texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale, dacă are ca rezultat obţinerea unei diplome, unui titlu universitar sau academic sau a unei poziţii profesionale, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, iar aceste lucrări şi comunicări sunt nule de drept.

Cuvinte cheie: >