Încuviinţare executare silită. Necompetenţa executorului judecătoresc

21 septembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Simpla menţiune cu privire  la poprire fără arătarea terţului poprit, nu poate conduce la concluzia competenţei executorului judecătoresc ce a formulat cererea de încuviințare a executării silite.

”Debitorul menţionat în cererea de încuviinţare a executării silite a încheiat un contract de împrumut cu creditorul iniţial …. IFN SA- instituţie financiară nebancară şi ca urmare a nerespectării de către debitor a ratelor de plată stabilite prin contract , creditorul a cesionat contractul de împrumut creditorului subsecvent …..

Creditorul subsecvent a declanşat procedura executării silite, susţinând că ratele creditului nu au fost achitate la scadenţă.

Cererea de încuviinţare a executării silite a fost respinsă de instanţa de fond , reţinându-se că executorul judecătoresc nu a arătat terţul poprit , astfel că nu se poate induce concluzia competenţei executorului judecătoresc.

Conform art. 782 C.pr.civ., poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul sau terţul poprit.

În cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenţa aparţine executorului judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului, ori după caz de la sediul principal sau de la sediile secundare ale instituţiei de credit unde debitorul şi-a deschis contul.

Citeste mai mult  Constatarea nulității unui act juridic. Refuzul reclamantului de a solicita introducerea în cauză a altei persoane

Dacă debitorul are mai multe conturi deschise, competenţa pentru înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor aparţine executorului judecătoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise.

Cererea de încuviinţare a executării silite ce a făcut obiectul prezentului dosar a fost analizată raportat la regulile de stabilire a competenţei teritoriale a executorului potrivit art. 652 alin. 1 C.pr.civ..

În speţă, corect a reţinut instanţa de fond că nu s-au produs dovezi în sensul că debitorul deţine bunuri mobile sau imobile situate în circumscripţia curţii de apel în raza căreia îşi desfăşoară activitatea executorul sesizat şi nici nu s-au oferit date certe cu privire al existenţa unui terţ poprit în raza sa de competenţă.

Aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, simpla menţiune cu privire la poprire fără arătarea terţului poprit, nu poate conduce la concluzia competenţei executorului judecătoresc ce a formulat prezenta cerere.

De altfel, este necesară indicarea numelui terţului poprit şi a sediului acestuia nu doar după încuviinţarea executării silite, deoarece, pe de o parte, pentru că dispoziţiile legale referitoare la competenţa executorului în cazul popririi sunt clare, iar pe de altă parte BEJ nu poate fi considerat în imposibilitate, dat fiind că acesta poate interoga instituţii de credit şi anterior încuviinţării executării silite şi de asemenea pot să-i fie furnizate relaţii în acest sens chiar de către creditor.

Citeste mai mult  Calitatea procesuală pasivă în cauzele având ca obiect acțiunea persoanei vătămate de solicitare a reparării prejudiciului cauzat prin accidente de circulație

Cum în cauză executorul judecătoresc nu a dus nicio dovadă în sensul existenţei vreunui terţ poprit pe raza de competenţă a BEJ solicitat, în mod temeinic şi legal instanţa de fond a constatat că acesta este necompetent teritorial şi a respins cererea de încuviinţare a executării silite.” (Tribunalul Vâlcea, Decizia civilă nr. 732/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >