Încuviințarea executării silite. Instanța competentă

13 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit dispozițiilor art. 666 Cod procedură civilă, în termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de către instanța de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1) și dovada achitării taxei judiciare de timbru.

De asemenea, dispozițiile art. 651 Cod procedură civilă prevăd că instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Dispozițiile menționate stabilesc în materia încuviințării executării silite competența exclusivă a instanței de executare. Conform art. 651 Cod procedură civilă, instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul debitorului la data sesizării organului de executare, domiciliu care în cauză, la data de 12.07.2016 (data sesizării executorului judecătoresc), se afla în Municipiul București, Sectorul 2. Acest aspect rezultă din procesul-verbal din data de 27.07.2016 întocmit în urma accesării bazei de date privind evidența persoanelor, administrată de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, aflat la dosarul cauzei.

Citeste mai mult  Respingerea de către procurorul de caz a cererii inculpatului de reaudiere a persoanelor ascultate înainte de a fi fost notificat cu privire la calitatea de suspect

Prin urmare, în actuala reglementare nu există o derogare cu privire la competența instanței de executare în ceea ce privește soluționarea cererii de încuviințare a executării silite. Astfel, chiar dacă la data încheierii contractului de credit domiciliul debitoarei era în Municipiul București, Sector 4, instanța de executare este aceea în circumscripția căreia se află domiciliul debitorului la momentul sesizării organului de executare, respectiv Judecătoria Sectorului 2, București.

Având în vedere cele expuse anterior, instanța reține că excepția este întemeiată și, în temeiul art. 132 alin. (3) Cod procedură civilă, urmează să o admită ca atare și să decline competența de soluționare a cauzei, instanța competentă exclusiv să soluționeze prezenta cauză fiind Judecătoria Sectorului 2, București, în a cărei circumscripție teritorială se afla domiciliul debitorului la data sesizării organului de executare.”(Judecătoria Sectorului 4 București, Sentința civilă nr. 8698/1 august 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >