Încuviinţarea executării silite. Limitele executării silite

6 ianuarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

În ipoteza în care prin sentinţa care constituie titlul executoriu s-a dispus atât evacuarea pârâtei – titulara contractului de chirie şi a familiei acesteia din locuinţă, cât şi obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând chiria restantă prevăzută în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare, însă în încheierea de încuviinţare a executării silite s-a dispus numai autorizarea creditorului să pună în executare silită titlul executoriu pentru evacuarea debitorului şi a familiei acestuia din imobil, în aplicarea art. 666 alin. 3 din Codul de procedură civilă, executarea silită nu poate avea ca obiect şi recuperarea debitului constând în chiria restantă. (Judecătoria Satu Mare, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 1338/07.04.2015, definitivă prin respingerea apelului prin Decizia civilă nr. 543/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Satu Mare, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >