Încuviințarea executării silite a unei hotărâri pronunțate în cadrul procedurii „cerere cu valoare redusă”. Lipsa ștampilei cu formula „definitivă”

9 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Formalismul aplicării ștampilei cu formula „ definitivă” reprezintă un formalism inutil, in conditiile in care legiuitorul a inteles să acorde caracter executoriu hotărârilor pronunțate în cadrul procedurii „ cerere cu valoare redusă”, incă de la pronunțarea lor de către prima instantă.

”Prima instanță a respins cererea de încuviințare a executării silite constatând că Hotărâre Camera de Consiliu nr. 1435/13.07.2016, pronunțată în dosarul X al Judecătoriei Iasi nu poartă mentiunea „ definitivă”.

Tribunalul reține că apelanta a solicitat a fi incuviințată executarea silită a următorului titlu executoriu: Hotărâre Camera de Consiliu nr. 1435/13.07.2016, pronunțată în dosarul X al Judecătoriei Iasi.

Constată că această hotărâre judecătorească a fost pronuntată de Judecătoria Iasi în cadrul procedurii „ cerere cu valoare redusă”, reglementată de dispozitiile art. 1026 si următoarele C pr civ .

Astfel, potrivit art. 1031 alin 3 C pr civ, „ Hotărârea primei instanțe este executorie de drept”. Mai mult, se constată că in dispozitivul hotărârii a cărei executare silită se cere s-a inserat mentiunea că aceasta este executorie.

Citeste mai mult  Desfacerea căsătoriei. Culpă comună vs culpă exclusivă

Pe cale de consecință, formalismul aplicării ștampilei cu formula „ definitivă”, așa cum a solicitat instanța de fond, reprezintă un formalism inutil, in conditiile in care legiuitorul a inteles să acorde caracter executoriu acestor hotărâri incă de la pronunțarea lor de către prima instantă.

Nefiind incident nici unul dintre cazurile care impun respingerea cererii de încuviințare a executării silite prevăzute de art. 666 alin. 5 C.proc.civ, în baza art. 480 alin.1 C.proc.civ Tribunalul va admite apelul și va schimba încheierea în sensul admiterii cererii.” (Tribunalul Iași, Decizia nr. 37/2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >