Indemnizația de ieșire din sistemul de protecție socială, extinsă – proiect

14 aprilie 2019 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, care urmărește să extindă indemnizația pe care administrațiile publice locale oferă copiilor, tinerilor și mamelor ce ies din sistemul de protecție specială ca măsură de protecție în vederea facilitării integrării acestora în societate la o singură plată la trei plăți consecutive lunare pentru a putea diminua riscul de excluziune socială.

Soluția propusă este de extindere a perioadei în care acest grup vulnerabil beneficiază de indemnizația de ieșire din sistemul de protecție socială de la o lună, în momentul actual, la trei luni conform propunerii acestui proiect.

Competența decizională aparține Camerei Deputaților.

Cuvinte cheie: >