Group 1

Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul procesului-verbal de contravenție

Potrivit dispoziţiilor art. 17 din OG nr. 2/2001, constituie un caz de nulitate necondiţionată lipsa semnăturii agentului constatator raportat la îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul procesului-verbal de contravenție în ceea ce priveşte consemnarea greşită a codului numeric personal al contravenientului.

În virtutea principiului simetriei, îndreptarea erorii materiale prin operaţiuni efectuate asupra conţinutului actului are natura juridică a unui act de dispoziţie ce trebuie însuşit de agentul constatator prin semnătură, în caz contrar alterarea menţiunilor pe care doar acesta le poate face viciind legalitatea întocmirii procesului-verbal. (Judecătoria Galați, Sentinta civilă nr. 125/12.01.2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >