(In)existența dreptului de autor asupra proiectului de scenariu al unei emisiuni de divertisment

15 iunie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Ideea sau conceptul unei emisiuni de televiziune – operă audiovizuală – pe teme astrologice sau semne ale zodiacului, nu pot constitui obiect al dreptului de autor, date fiind dispoziţiile art. 9 lit. a) din Legea nr. 8/1996 care dispun în sensul că: „nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare”.

Forma de exprimare invocată de către recurent este cea de proiect/sinopsis al unei eventuale emisiuni, aşadar o posibilă operă scrisă, care, însă, din punct de vedere al cerinţelor de concurs şi în contextul scopului eventual de realizare a unei opere audiovizuale (emisiune de televiziune) nu are decât valenţa unei etape pregătitoare, premergătoare, ce precede realizarea scenariului emisiunii.

Potrivit dispoziţiilor art. 66 din Legea nr. 8/1996 „sunt autori ai operei audiovizuale, în condiţiile prevăzute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală şi autorul grafic pentru operele de animaţie sau al secvenţelor de animaţie, când acestea din urmă reprezintă o parte importantă a operei.”

Citeste mai mult  Contract de vanzare. Efectele neincasarii pretului

În consecinţă, un proiect de scenariu fără a fi scenariul însuşi (ori, eventual, dialogurile efectiv purtate în emisiune) nu poate constitui temei al constatării încălcării vreunui drept de autor, întrucât doar crearea scenariului (ori a dialogurilor) ca operă scrisă (chiar nefinalizată) inclusă în opera comună – opera audiovizuală – ar fi putut constitui premisa realizării comparaţiei cu emisiunea de televiziune cu privire la care se pretinde încălcarea dreptului de autor.

Prin urmare, nu poate fi reţinut în patrimoniul reclamantului un drept de autor cu privire la formatul unei emisiuni de divertisment având la bază ideea de semne zodiacale, dat fiind caracterul general al solicitării, întrucât obiect al dreptului de autor nu poate constitui decât o formă concretă de exprimare, ce întruneşte criteriul originalităţii, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea sau destinaţia operei originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, potrivit art. 7 din Legea nr. 8/1996. (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 340 din 30 ianuarie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >