Group 1

Inexistența obligației încheierii unui contract de muncă între o societate și administratorul acesteia

”Prin procesul verbal de control nr. x/15.04.2014, pârâtul I.T.M. B. a retinut încalcarea de catre societatea reclamanta a dispozitiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 si s-a stabilit în sarcina sa masurile privind încheierea unui contract individual de munca cu administratorul societatii, numitul D. D. G., precum si înregistrarea acestuia, în forma electronica, în Registrul de Evidenta a Salariatilor, în termenele prevazute în procesul verbal.

Potrivit art. 196 indice 1 alin. 3 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata „asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este… „, ca atare, din interpretarea textului legal rezulta ca încheierea contractului de munca este o facultate si nu o obligatie.

Pe de alta parte, potrivit art. 70.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata: ,,administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate în actul constitutiv.” De asemenea, în conformitate cu art. 73 din aceeasi lege „obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat”, facându-se astfel trimitere la dispozitiile art. 2009 – art. 2042 din Codul civil.

Citeste mai mult  Validare poprire. Virarea salariului soțului debitor în contul bancar al soției

Raportat la aceste împrejurari, rezulta ca raporturile dintre aceasta persoana si societatea comerciala sunt guvernate de regulile privind contractul de mandat, iar nu de cele privind contractul de munca.

Ca atare, corect a dispus prima instanta anularea procesului-verbal de control, neexistând vreo dispozitie legala care sa prevada obligativitatea încheierii unui contract de munca între o societate si administratorul acesteia, aceasta posibilitate fiind lasata la latitudinea partilor. Fata de precizarile facute, sustinerea recurentei în sensul ca activitatile prestate de administratorul societatii care nu se circumscriu obiectului principal de activitate necesita încheierea contractului de munca este neîntemeiata, legiuitorul nefacând precizari în acest sens. (Curtea de Apel Oradea – Sectia a II – a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 54 din 13.01.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >