Group 1

Înființarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate

28 mai 2015 Noutati legislative

În data de 27 mai 2015, Guvernul a adoptat un proiect de lege ce stabilește înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate ce va funcționa ca instituție publică de interes național în subordinea Ministerului Justiției, se arată într-un comunicat.

Agenţia va îndeplini, în principal, următoarele funcții:
– Să faciliteze urmărirea și identificarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;
– Să administreze, în cazurile prevăzute de lege, bunurile mobile sechestrate în cadrul procesului penal;
– Să valorifice, în cazurile prevăzute de lege, bunurile mobile sechestrate în cadrul procesului penal;
– Să gestioneze sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanțelor provenite din infracțiuni;
– Să sprijinire organele judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal;
– Să coordoneze, evalueze și monitorizeze la nivel național aplicarea politicilor în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

Citeste mai mult  Noi reglementări în materie de concurență. Recunoașterea faptei anticoncurențiale pe parcursul investigaţiei = 30% amendă redusă

Între principalele atribuţii ale Agenției menționăm:

1. Gestionează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi;

În vederea unei evidenţe complete a tuturor sumelor de bani administrate de Agenţie, pe numele acesteia se deschide un cont unic în lei la Trezoreria statului. În ce priveşte sumele de bani în valută sechestrate sau ridicate se instituie un sistem de conturi unice în valută la o bancă ce va fi selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

2. La solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro;

3. Din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate;

Citeste mai mult  CCR. Modificări referitoare la răspunderea magistraților, neconstituționale

4. Ţine evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară;

5. Ţine evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine;

6. Dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal. Acest instrument va permite evaluarea permanentă a situaţiei recuperării creanţelor provenite din infracţiuni şi adoptarea unor măsuri adaptate de eficientizare a activităţii pe diverse paliere instituţionale. Proiectul urmează a se realiza prin atragerea de finanţare externă, fiind necesară asigurarea de către statul român a resurselor de co-finanţare.

7. Acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități;

Citeste mai mult  Oficial: Codul de procedură fiscală, modificat

8. Acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate.

9. Acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;

10. Acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale.
Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Sechestrate va fi condusă de un director general, numit de către ministrul Justiției, și va avea 35 de angajați.

Cuvinte cheie: >