Infracţiunea de „contrabandă” prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 este exceptată de la posibilitatea aplicării circumstanţei atenuante prevăzute de art. 75 alin. (1) lit. d) C.pen.

5 martie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Infracțiunea de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 face parte din categoria infracţiunilor privind frontiera de stat a României fiind exceptată de la posibilitatea aplicării circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal referitoare la acoperirea integrală a prejudiciului în cursul urmăririi penale.

Obiectul juridic al infracţiunii de contrabandă prevăzută de dispoziţiile art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 este unul complex, fiind apărate atât regimul administrării impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului consolidat al statului, cât şi regimul frontierei de stat. Această împrejurare a fost statuată şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cadrul considerentelor deciziei nr. 32/2015 dată pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.  (Curtea de Apel Suceava, Decizia penală nr. 913 din 24 octombrie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >