Infracțiunea de distrugere vs tentativă la infracţiunea de furt

30 iulie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Pentru a se reţine că făptuitorul a pus în executare hotărârea de a săvârşi o infracţiune de furt este necesar ca actele sale să corespundă tipicităţii obiective prevăzute de lege sau să fie intim legate de activităţile interzise de norma de incriminare, evidenţiind fără echivoc, rezoluţia infracţională.

Simpla deteriorare a peretelui PVC este un act de executare circumscris infracţiunii de distrugere în formă simplă prevăzută de art. 253 Cod penal şi nu de tentativă la furt calificat, aşa cum eronat a reţinut prima instanţă, actul nefiind de natură să releve univoc intenţia de sustragere. (Curtea de Apel Craiova, Sectia Penala, Decizia nr.449/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >