Infracțiunea de evaziune fiscală constând în evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor operațiuni fictive. Lipsa scopului privind reducerea obligațiilor fiscale

12 septembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Neavand ca scop reducerea obligatiilor fiscale, creand obligatii fiscale catre stat, operatiunile fictive nu puteau conduce la sustragerea de la plata obligatiilor fiscale si nu intrunesc asadar elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala prevazuta in art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005.

”Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. c) constituie infracțiunea de evaziune fiscală, evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Elementul material al laturii obiective constă în evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale, a unor operațiuni fictive.

În art. 2 lit. f) din aceeași lege, este dată și definiția operațiunii fictive ca fiind disimularea realității prin crearea aparenței existenței unei operațiuni care în fapt nu există.

A evidenția operațiuni fictive înseamnă a înregistra anumite operațiuni care nu au existat în documentele legale, cum ar fi, spre exemplu, cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Înregistrarea operațiunilor fictive se poate realiza fie prin întocmirea de documente justificative privind o operațiune fictivă, urmată de înscrierea în documentele legale a documentului justificativ întocmit care cuprinde o operațiune fictivă, fie prin înscrierea în documentele legale a unei operațiuni fictive pentru care nu există document justificativ.

Citeste mai mult  Comisionul de acordare a creditului nu reprezintă o clauză abuzivă

Documentul justificativ reprezintă înscrisul în care se consemnează orice operațiune patrimonială în momentul efectuării ei și care stă la baza înregistrărilor în contabilitate.

Se constată că deși elementul material al infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) este întrunit în cauză, nu avem îndeplinită cerința legală a scopului în care au fost evidențiate în acte contabile date nereale. Inculpatul nu a ținut evidență contabilă, astfel încât nu se poate aprecia faptul că a intenționat înregistrarea facturilor în scopul diminuării creanțelor fiscale, unicul scop pentru care inculpatul a emis cele patru facturi a fost acela de a prezenta în instanță în susținerea pretențiilor sale față de Primăria P.

De altfel, se constată că în situația în care inculpatul evidenția operatiunile fictive evidentiate in documentele contabile ale societatii acestea erau apte sa produca o crestere a bazei de impozitare si a obligatiilor fiscale, ceea ce conduce la neindeplinirea conditiei scopului urmarit.

S-a constatat ca neavand ca scop reducerea obligatiilor fiscale, creand obligatii fiscale catre stat, acele operatiunile fictive nu puteau conduce la sustragerea de la plata obligatiilor fiscale si nu intrunesc asadar elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala prevazuta in art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, scopul prevazut in alin. (1) al acestui articol neputand fi atins prin inregistrarea operatiunilor fictive analizate. Pe cale de consecință, se va dispune achitarea inculpatului.” (Tribunalul Constanța, Sentința penală nr. 197/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >