Infracțiunea de influențare a declarațiilor vs. infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei

21 octombrie 2016 Drept Penal

Elementul care diferenţiază infracțiunea de influențare a declarațiilor (art. 272 Cp) de infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei (art. 274 Cp) este momentul in care are loc acţiunea inculpatului in raport de activitatea persoanei vătămate in cauza respectiva: în cazul influenţării declaraţiilor, acţiunea de intimidare trebuie sa intervină anterior audierii persoanei respective, în timp ce în cazul răzbunării pentru ajutorul dat justiţiei, acţiunea inculpatului intervine după ce declaraţiile au fost deja date.

Cu toate acestea, este posibil ca acţiunea de intimidare sa intervină după acest moment, iar fapta sa fie încadrată în textul art. 272 Cp daca scopul vizat este ca persoana audiata să îşi retragă declaraţiile, element alternativ prevăzut în conţinutul constitutiv al infracţiunii de influenţare a declaraţiilor. Intr-o astfel de situaţie, elementul de diferenţiere dintre cele doua infracţiuni este dat de scopul avut in vedere de inculpat: pentru a influenta declaraţiile persoanei audiate sau pentru a se răzbuna pentru declaraţiile date.

”Din probele aflate la dosar şi analizate de prima instanţă rezultă că inculpatul N.E.V., în data de 09.03.2015, în jurul orelor 21:00, în timp ce se afla in fața sediului Secției 6 de Poliție Grădiștea a încercat prin intimidare, adresare de injurii și amenințări să-l determine pe numitul M.D. să nu dea declarații de martor în fața organelor de urmărire penală în cauza privind infracțiunea de viol suferită de persoana vătămată M.Şt. ce face obiectul dosarului nr.716/P/2015, iar in data de 10.03.2015 în fața locuinței persoanei vătămate, a amenințat-o cu moartea și cu acte de violență pe acesta din urmă din același motiv, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de influenţarea declaraţiilor prev. de art. 272 alin.1 C. penal.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept ref traficul de droguri

Inculpatul a recunoscut faptele și a solicitat aplicarea procedurii simplificate prev. de art. 375 Cpp, iar declarația acestuia de recunoaștere a faptelor se coroborează cu procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante, declaraţiile persoanei vătămate, procesul verbal din data de 10.03.2015, procesul verbal de consemnare a plângerii orale pentru infracţiunea de viol, procesul verbal de sesizare a infracţiunii de viol, fişa intervenţiei la eveniment, copie declaraţii persoană vătămată în dosarul nr. 716/P/2015, copie declaraţii martori din dosarul nr. 716/P/2015, declaraţia martorilor.

Cu privire la încadrarea juridică a faptelor, Curtea constata următoarele:

Potrivit art. 272 C. pen., încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară constituie infracțiunea de influenţare a declaraţiilor și se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Potrivit art. 274 Cp, săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură dintre cele prevăzute în art. 273 constituie infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept privind încredinţarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane sub influenţa alcoolului

In cauza, sub aspectul elementului material, amenințarea persoanei vătămate M. in legătură cu participarea sa intr-o cauza penala ar putea fi încadrată atat in art. 272 C. pen., cât şi în art. 274 Cp, fiind vorba atât de o încercare de a determina prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant cat si de săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane (ameninţare). Elementul care diferenţiază cele două infracţiuni este momentul in care are loc acţiunea inculpatului in raport de activitatea persoanei vătămate in cauza respectiva: în cazul influenţării declaraţiilor, acţiunea de intimidare trebuie sa intervină anterior audierii persoanei respective, în timp ce în cazul răzbunării pentru ajutorul dat justiţiei, acţiunea inculpatului intervine după ce declaraţiile au fost deja date. In cauza, persoana vătămata a fost ameninţată atât înainte, cat si după ce a dat declaraţii (din probele administrate nu rezulta cu certitudine daca inculpatul avea deja cunoştinţă în data de 10.03.2015 ca in ziua anterioara persoana vătămata dăduse declaraţii). Cu toate acestea, este posibil ca acţiunea de intimidare sa intervină după acest moment, iar fapta sa fie încadrată în textul art. 272 Cp daca scopul vizat este ca persoana audiata să îşi retragă declaraţiile, element alternativ prevăzut în conţinutul constitutiv al infracţiunii de influenţare a declaraţiilor. Intr-o astfel de situaţie, elementul de diferenţiere dintre cele doua infracţiuni este dat de scopul avut in vedere de inculpat: pentru a influenta declaraţiile persoanei audiate sau pentru a se răzbuna pentru declaraţiile date.

Citeste mai mult  Calea de atac împotriva încheierii intermediare pronunțate în procedura camerei preliminare

In prezenta cauza, scopul mediat avut in vedere de inculpatul N. era acela de a-l ajuta pe prietenul sau, numitul I.M., cercetat in dosarul nr. 716/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași pentru o pretinsa fapta de viol împotriva persoanei vătămate M.Şt., dosar in care M.D. a fost audiat in calitate de martor or, acest lucru se putea face influenţând declaraţiile persoanei vătămate M.D.. Prin urmare, instanţa de apel apreciază ca si actele de ameninţare din data de 10.03.2015 au avut drept scop influenţarea declaraţiilor si nu urmăreau doar o răzbunare pentru participarea persoanei vătămate in dosarul penal al prietenului sau.

In raport de aceste considerente, Curtea apreciază ca faptele inculpatului din 09.03. si din 10.03.2015 trebuie încadrate exclusiv in textul art. 272 Cp, având in vedere scopul urmărit de inculpat.” (Curtea de Apel Bucureşti – Secția a II-a Penală, Decizia nr. 672/A / 15 aprilie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >