Group 1

Infracţiunea de lăsare fără ajutor a unei persoane aflată în dificultate

10 octombrie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Prin sentința penală nr. 9/P din 02.02.2017 pronunțată de Tribunalul Neamț –Secția penală, s-a dispus condamnarea inculpatului L.O pentru săvârșirea infracțiunii de omor prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal, și achitarea inculpatului L.T pentru săvârşirea infracţiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflată în dificultate prevăzută de art. 203 alin. 1 Cod penal.

În fapt, prin rechizitoriul parchetului, s-a dispus trimiterea în judecată inculpatului L.O pentru săvârșirea infracțiunii de omor prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal și a inculpatului L.T pentru săvârșirea infracțiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflată în dificultate prevăzută de art. 203 alin. 1 Cod penal. S-a reținut că, la data de 17.04.2016 inculpatul L.O aplicat mai multe lovituri persoanei vătămate A.A care prin gravitatea lor au determinat la scurt timp decesul victimei, iar în sarcina inculpatului L.T s-a reținut că a omis să acorde ajutorul necesar victimei. Acțiunile inculpatului L.T au constat în faptul că, acesta a intervenit pentru a preîntâmpina un conflict dintre inculpatul L.O și persoana vătămată A.A, respectiv de a-l îndepărta pe agresor de pe victimă.

Potrivit dispozițiilor art. 203 alin. 1 Cod penal infracțiunea de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate constă în ,, Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunţa de îndată autorităţile de către cel care a găsit o persoană a cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are putinţa de a se salva se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”. Pentru existența laturii obiective a infracțiunii este necesar să existe o situație premisă ce constă în găsirea de către făptuitor a unei persoane a cărei viață, sănătate sau integritate corporală este în primejdie și care nu are putința de a se salva. Această condiție a legii presupune ca făptuitorul să fie un terț, care într-o împrejurare determinată independent de voința sa, găsește/întâlnește o persoană care se află în dificultate și pe care pur și simplu o abandonează sau rămâne indiferent de situația critică a acelei persoane.

Citeste mai mult  Conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Achitare

Raportând aceste considerente de ordin teoretic la cauza dedusă judecăţii, tribunalul a constatat că probatoriul administrat în cauza dedusă judecății, nu a relevat în mod cert şi decisiv, prezenţa elementelor constitutive ale infracţiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflată în dificultate sub aspectul laturii obiective, respectiv exercitarea de către inculpatul L.T a unor acţiuni de găsire a victimei iar apoi să manifeste o atitudine de abandon/indiferență față de starea critică a acesteia. De altfel, probele administrate au confirmat faptul că, agresarea victimei A.A a avut loc în data de 17.04.2016 orele 20.00, martorii audiați au anunțat de îndată poliția și serviciul de ambulanță, care a fost prezentă la fața locului la circa 20 minute, însă decesul victimei s-a produs în timp scurt datorită unei hemoragiei puternice, așa încât nici din acest punct de vedere nu se poate reține vreo culpă în sarcina unei persoane, în sensul că nu s-au luat toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina rezultatul mai grav care s-a produs prin fapta comisă de către inculpatul L.O, respectiv decesul victimei.

De altfel, în cazurile de practică judiciară, sunt frecvente situațiile în care o a treia persoană intervine pentru a preîntâmpina un conflict dintre agresor și victimă, ori de a-l îndepărta pe agresor de pe victimă, care în urma agresiunii rămâne căzută la pământ, poate într-o situație destul de critică. În toate aceste împrejurări, ar trebui ca persoana care nu a luat o măsură de a anunța de îndată autoritățile, să fie acuzată de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 203 alin. 1 Cod penal ori de nedenunțare prevăzută de art. 266 alin. 1 Cod penal, situații care nu se regăsesc în practica judiciară. Constatând că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru existența laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 203 alin. 1 Cod penal, tribunalul a dispus achitarea inculpatului L.T. în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală.

Citeste mai mult  Mărturisire extrajudiciară a părţii în favoarea căreia curge prescripţia. Efecte asupra cursului prescripţiei

Curtea de Apel Bacău, prin Decizia penală nr. 749 din 13 iunie 2017, a admis apelurile procurorului și părților civile  în ceea ce privește latura penală referitoare la inc. LT.

Curtea a reținut că ”scopul acestei incriminări  (art.203 din C:p. ) este , în final,  ocrotirea sănătății și  vieții unei persoane. Practic această reglementare instituie o obligație legală  (plecând de la o îndatorire civică, morală)  de a ajuta o persoană aflată în primejdie și care nu are putința de a se salva  ori de a anunța autoritățile pentru a veni în sprijinul acesteia . Instanța de fond a apreciat greșit că  inc. LT nu a găsit victima într-o astfel de stare , viața acesteia fiind pusă în primejdie printr-o acțiune a inc. LO ce-l însoțea , acțiune pe care ar fi încercat să o oprească. De asemenea, a precizat că inc. LT l-a condus apoi pe acesta spre casă, pentru a-l îndepărta de victimă.

Însă, de esența acestei infracțiuni este lăsarea unei persoane a cărei viață este în primejdie, fără ajutor . Nu are vreo relevanță dacă inculpatul a cunoscut sau nu cauza care a dus la această stare a victimei , dacă a observat sau nu acțiunea violentă îndreptată împotriva acesteia. Obligația de a depune toate diligențele pentru salvarea vieții unei persoane există în ambele cazuri. Chiar dacă inc. LT a avut câteva acțiuni de încercare a opririi activității violente a inc. LO, avea și obligația de a acorda ajutor sau a anunța autoritățile pentru salvarea vieții puse în primejdie prin această agresiune. Situația premisă la care face referire instanța de fond nu se referă la acțiunea de găsire ci la cea de observare , de identificare a unei persoane a cărei viață, sănătate sau integritate corporală este în pericol și nu are putința de a se salva. Obligația de a întreprinde toate demersurile pentru salvarea unei vieți nu poate lipsi în situația în care acțiunea violentă care a dus la crearea unei stări de pericol este observată de inculpat, are loc în prezența acestuia. Or,  în cazul de față inc. LT , cu toate că a observat numeroasele lovituri aplicate cu cuțitul de fratele său aflat în stare de ebrietate , a observat că victima și-a pierdut cunoștința și sângera abundent nu a acționat în nici un fel nici pentru a-i acorda primul ajutor și nici pentru a anunța autoritățile (poliție , ambulanță) ci, pur și simplu și-a continuat drumul spre casă.

Citeste mai mult  Contestație la executare vs. contestație la titlu. Termen de exercitare

Un alt element avut în vedere de instanța de fond este acela că inc. LO ar fi încercat de fapt să-l îndepărteze pe agresor  de victimă, dar tot aceasta a reținut că inc. LO  a încetat de bună voie să agreseze victima , și-a strâns briceagul și apoi s-a dus la fratele său inc. LT. În aceste condiții , cel din urmă nu a încercat în vreun fel să ajute victima nu a încercat să anunțe în vreun fel autoritățile pentru a salva viața acesteia nici imediat și nici chiar după ce s-a despărțit de fratele său.

Ca urmare, Curtea constată că ne aflăm în prezența infracțiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate prev. de art. 203 din C.p. , infracțiune comisă de inc. LT , fiind îndeplinite astfel condițiile pentru condamnarea acestuia.”

Surse: portal.just.ro; www.rolii.ro

Cuvinte cheie: > > >