Infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti prevăzută de art. 287 alin. (1) lit. g) Cod penal

5 martie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta de nerespectare a limitelor de hotar stabilite printr-o sentinţă a instanţei civile prin care s-a admis o acţiune în grăniţuire nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prevăzută de art. 287 alin. 1 lit. g C.pen.

„Potrivit art. 287 alin. 1 lit. g C.pen., infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti constă în: „Împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Aşa cum se poate constata, pentru existenţa infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti, în forma menţionată, este necesar ca imobilul să fie deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, aceasta fiind condiţia premisă pe latura obiectivă a infracţiunii, în lipsa acesteia neputându-se realiza celelalte elemente constitutive pe latură obiectivă şi pe latură subiectivă.

Or, aşa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, hotărârea judecătorească pe care inculpatul nu ar fi respectat-o în cauză este sentinţa civilă nr. 5512/28.04.2010 a Judecătoriei Botoșani, irevocabilă, prin care a fost admisă o acţiune în grăniţuire.

Citeste mai mult  Condiţiile de admisibilitate a cererii de intervenţie în interes propriu

Sentința civilă menţionată nu conferă vreun drept de proprietate persoanei vătămate asupra unei suprafeţe de teren pentru a se putea afirma că aceasta ar deţine imobilul reprezentat de terenul în discuție, în baza acestei hotărâri judecătoreşti invocate.

Astfel, grănițuirea își produce efectele numai în privința delimitării fondurilor vecine, iar instanța de judecată nu se pronunță asupra existenței dreptului de proprietate sau a altui drept real.

Prin urmare, Curtea constată că sentinţa civilă nr. 5512/28.04.2010 a Judecătoriei Botoșani, irevocabilă, nu reprezintă o hotărâre constitutivă de drepturi reale asupra terenului menţionat anterior şi nu poate reprezenta condiţia premisă pentru existenţa infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prevăzută de art. 287 alin. 1 lit. g C.pen.

Aşadar, fapta reţinută în sarcina inculpatului apelant nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prevăzută. de art. 287 alin. 1 lit. g C.pen., lipsa unei hotărâri judecătoreşti în baza căreia persoana vătămată să fi deţinut terenul în discuţie conducând la inexistenţa unei fapte penale concrete, activitatea reclamată în sarcina inculpatului nefiind prevăzută de legea penală.” (Curtea de Apel Suceava, Decizia penală nr. 939 din 29 octombrie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >