Infracțiunea de proxenetism. Elemente constitutive

29 martie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Fapta inculpatului BA-A constând în aceea că în perioada ianuarie – mai 2017 a înlesnit practicarea prostituției de către soția sa BA, prin postarea de anunțuri cu caracter erotic pe rețeaua internet prin care aceasta își oferea serviciile sexuale contra cost și prin asigurarea deplasării acesteia la și de la unitățile de cazare unde era solicitată de client și a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către soția sa, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de proxenetism, faptă prevăzută de art. 213 alin. 1 Cod penal.

Analizând latura obiectivă a infracțiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 alin. 1 Cod penal, instanța reține că elementul material se poate realiza în trei modalități distincte și anume determinarea, înlesnirea sau obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane.

Înlesnirea practicării prostituției presupune facilitarea, ajutorul dat persoanei care practică prostituția pentru ușurarea activității acesteia. Actul de înlesnire poate fi realizat prin orice mijloace. Cu privire la varianta alternativă a elementului material constând în obținerea de foloase patrimoniale, acesta presupune obținerea de bani sau alte foloase materiale, direct sau indirect din activitatea de prostituție.

Citeste mai mult  Eroarea tolerată a aparatelor radar prezintă relevanță doar pentru verificarea metrologică

Prin acțiunea de a posta anunțuri cu caracter erotic prin care BA își oferea serviciile sexuale contra cost, asigurarea deplasării acesteia la și de la unitățile de cazare unde era solicitată de către clienți, inculpatul BA-A a înlesnit activitatea acesteia de practicare a prostituției. Totodată acesta a obținut foloase patrimoniale de pe urma activităților efectuate de către soția sa BA, aceștia neavând o altă sursă de venit în afara sumelor de bani obținute ca urmare a practicării prostituției.

Urmarea imediată a infracțiunii săvârșite de inculpatul BA-A constă într-o stare de pericol pentru relațiile de conviețuire socială precum și pentru demnitatea și libertatea persoanei.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material prezentat anterior și urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe, conform dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a Codul penal, întrucât acesta a prevăzut rezultatul faptei sale și anume înlesnirea prostituției practicată de către soția sa BA și a urmărit producerea lui prin săvârșirea faptei. Intenția directă a inculpatului BA-A rezultă din modul de operare, postarea de anunțuri prin intermediul cărora BA oferea servicii sexuale contra cost, precum și asigurarea deplasării acesteia la și de la unitățile de cazare. Scopul săvârșirii faptei de proxenetism a fost de a-și însuși foloasele patrimoniale obținute ca urmare a prestării serviciilor cu caracter sexual de către BA.” (Judecătoria Brașov, Sentința penală nr.541 din 26 martie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >