Group 1

Infracţiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri. Subiectul activ

13 noiembrie 2020 Drept Penal

Curtea de Apel București a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: ,,1. Infracţiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri prevăzută de art. 275 alin. 1 Cod penal are ca situaţie premisă existenţa unei proceduri judiciare deja începute?

2. Poate fi subiect activ al infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri în modalitatea prevăzută de art. 275 alin. 1 Cod penal autorul faptei prevăzute de legea penală ce face obiectul procesului penal în care urmau să fie folosite înscrisurile ori mijloacele materiale de probă presupus a fi sustrase sau distruse?”

În privința situației premisă a infracțiunii prevăzute de art. 275 alin. 1 Cod penal, Curtea de Apel București arată că există trei situații posibile, respectiv situația în care procedura judiciară penală este începută, situația în care declanșarea unei proceduri este iminentă, precum și sutația în care procedura judiciară penală nu este începută și nici declanșarea acesteia nu este iminentă.

În prima situație, respectiv procedura judiciară penală este începută, Curtea apreciază că se poate reține comiterea infracțiunii prevăzute de art. 275 alin. 1 Cod penal dacă actele materiale incriminate sunt comise după sesizarea organelor de urmărire penală în modalitățile prevăzute de art. 288 și următoarele Cod de procedură penală, declanșându-se așadar procedura judiciară, neexistând dificultăți de interpretare în acest sens.

De asemenea, Curtea apreciază că se poate reține infracțiunea prevăzută de art. 275 alin. 1 Cod penal și în celelalte două situații, respectiv declanșarea procedurii judiciare penale este iminentă, precum și când procedura judiciară penală nu este începută și nici declanșarea acesteia nu este iminentă.

Citeste mai mult  Contestație trimisă prin intermediul poştei electronice. Calculul termenului procedural pe ore

Cu privire la aceste situații, instanța de apel are în vedere că infracțiunea prevăzută de art. 275 alin. 1 Cod penal este una dintre infracțiunile contra înfăpturii justiției reglementate în Titlul IV al părții special a Codului penal.

Astfel, rațiunea incriminării faptelor este aceea de asigurare a bunei înfăpturi a actului de justiție, fiind imperios necesar ca organele judiciare să aibă succes la orice mijloace materiale de probă ori înscrisuri ce ar putea servi la aflarea adevărului, în scopul soluționării corecte a litigiului, respectiv pentru ca persoanele vinovate de comiterea unor infracțiuni să fie trase la răspunere penală, însă și pentru evitarea unor erori judiciare și tragerii la răspundere a unor persoane nevinovate. În același sens, obiectul juridic al infracțiunii îl reprezintp relațiile sociale referitoare la buna înfăptuire a justiției.

Curtea de Apel are în vedere că în dispozițiile art. 275 alin. 1 Cod penal incriminează faptele de distrugere de obiecte materiale de probă și înscrisuri fără a distinge în funcție de stadiul procedurii judiciare, astfel încât nu prezintă relevanță dacă procesul penal nu a început, declanșarea procedurii judiciare este iminentă, ori chiar dacă declanțarea acestuia ar putea avea loc în viitor, nefiind iminentă. Prin urmare, nu este decisiv ca obiectele materiale ori înscrisurile să fi devenit formal probe în înțelesul dispozițiilor procesual penale, fiind suficient ca acestea să fie de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal, apreciere ce este de competența exclusivă a organului judiciar, independent de momentul declanșării procedurii judiciare.

Citeste mai mult  CCR. Soluția legislativă cuprinsă în art.345 alin. (1) NCPP, neconstituțională

Curtea de Apel apreciază că și persoana ce este autorul faptei prevăzute de legea penală ce face obiectul procesului penal, poate fi subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 275 alin. 1 Cod penal, indiferent de momentul la care a comis acțiunile incriminate vizând mijloace materiale de probă sau înscrisuri.

În acest sens, sub un prim aspect, instanța de apel observă că textul art. 275 alin. 1 Cod penal nu reglementează un subiect activ calificat al infracțiunii, astfel îcât faptele pot fi comise de orice persoană.

În al doilea rând, și cu privire la această chestiune pot exista trei situații premisă, respectiv ca obiectele materiale și înscrisurile să se afle în posesia unui organ judiciar, a unui terț ori a autorului infracțiunii vizate de procedura judiciară.

Curtea constată că în primele două cazuri nu există dificultăți de interpretare, astfel încât infracțiunea prevăzută de art. 275 alin. 1 Cod penal poate fi reținută atunci când autorul faptei vizate de procesul penal comite oricar dintre actele materiale incriminate.

Citeste mai mult  DIICOT ref neconstituționalitatea sintagmei ”trafic de stupefiante”

De asemenea, instanța apreciază că infracțiunea poate fi reținută și în situația în care mijloacele materiale de probă ori înscrisurile se află în posesia autorului faptei ce reprezintă obiectul procesului penal, în situația în care respectivele obiecte și ănscrisuri puteau servi la aflarea adevărului în cauza judiciară.

În acest sens, Curtea observă că acuzatul are dreptul de a nu contribui la propria incriminare, ceea ce presupune însă că persoana pusă sub acuzare este îndreptățită să adopte o atitudine pur pasivă, respectiv să nu dea declarații și să nu colaboreze cu organele judiciare în nicio modalitate. Totuși, dreptul acuzatului de a nu se auto-incrimina nu include și dreptul acestuia de a sustrage, distruge, reține, ascunde ori altera mijloace materiale de probă ori înscrisuri, cu intenția calificată prin scop de a împiedica aflarea adevărului, într-o atare situație răspunzând pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 275 alin.1 Cod penal.

Curtea de Apel mai arată că, și în cazul altei infracțiuni contra înfăptuirii justiției, similară cu cea de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri, respectiv cea de influențare a declarațiilor prevăzută de art. 272 alin.1 Cod penal, subiect activ poate fi și autorul faptei prevăzute de legea penală ce face obiectul procesului penal, fără ca această împrejurare să constituie o încălcare a dreptului acuzatului de a nu contribui la propria incriminare.

Termenul de soluționare a sesizării este: 20.01.2021.

Cuvinte cheie: > > >