Infracțiunea de uzurpare de calități oficiale. Condiții de tipicitate

8 iunie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

”Pentru săvârșirea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale (în varianta prevăzută de art. 258 alin. 2 CP) este necesar să se stabilească că inculpatul a continuat să exercite o funcție ce implică exercițiul autorității de stat după ce a pierdut acest drept conform legii.

Nu este necesar pentru a se întruni condițiile de tipicitate ale acestei infracțiuni ca inculpatul să realizeze o activitate specifică funcției pe care o îndeplinea în totalitate, cu respectarea tuturor condițiilor procedurale care o reglementează, fiind suficient ca acesta să se prevaleze de prerogativele funcției deținute anterior (de exemplu, prin legitimarea sa) și să încerce să realizeze acte specifice acesteia.

Prin urmare, apărările inculpatului în sensul că nu a realizat o activitate de control efectivă la Spălătoria X întrucât nu ar fi avut timpul necesar sunt irelevante, infracțiunea săvârșindu-se în momentul în care acesta s-a prezentat ca inspector antifraudă în fața angajaților societății (prezentând inclusiv un act în acest sens) declarând că răspunde de zona în care este amplasată aceasta și solicitând relații cu privire la casa de marcat a firmei.” (Curtea de Apel Craiova, Decizia penală nr. 860 din 11 mai 2017, www.rolii.ro)

Art. 258 Cod penal: Uzurparea de calităţi oficiale
(1) Folosirea fără drept a unei calităţi oficiale care implică exerciţiul autorităţii de stat, însoţită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta funcţionarului public care continuă să exercite o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) au fost săvârşite de o persoană care poartă, fără drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autorităţi publice, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Cuvinte cheie: > >