Infracțiunea de violare a vieții private

15 noiembrie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta inculpatului CNB, care, în cursul lunii februarie 2017, a transmis fără acordul persoanei vătămate GSI prin intermediul aplicației WHATSAPP, către inculpatul DI, o înregistrare audio-video în care întreținea relații sexuale orale și normale cu persoana vătămată, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „violarea vieții private”, prevăzute și pedepsite de art. 226 alin. 2 Cod penal.

Elementul material constă în transmiterea fără acordul persoanei vătămate GSI, prin intermediul aplicației WHATSAPP, către inculpatul DI, a înregistrării audio-video în care inculpatul C întreținea relații sexuale orale și normale cu persoana vătămată.

Apare ca fiind evident faptul că înregistrarea a fost realizată cu acordul persoanei vătămate însă în alte scopuri decât acela privind prezentarea publică sau diseminarea către terți, aspect ce rezultă indubitabil din atitudinea persoanei vătămate după realizarea înregistrării, constând în aceea că a solicitat ca înregistrarea să fie ștearsă. Transmiterea înregistrării s-a realizat, așadar, fără drept, în contextul în care nu existat acordul persoanei vătămate în acest sens, prin modul în care a acționat inculpatul aducând atingere vieții private a persoanei vătămate.

Citeste mai mult  Amendă pentru injurii la adresa unor persoane. Dovada titularului contului de Facebook

Urmarea imediată constă în producerea unei stări de pericol urmare încălcării dreptului la inviolabilitatea vieții private al persoanei vătămate, legătura de cauzalitate rezultând ex re. Inculpatul a acționat cu intenție directă, potrivit art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal.

Nu este incidentă în speță niciuna dintre ipotezele speciale de înlăturare a tipicității faptei, prevăzute de art. 226 alin. 4 Cod penal, persoana vătămată neacționând explicit cu intenția de a fi înregistrată în scopul difuzării/transmiterii înregistrării către terți, iar inculpatul nejustificând un interes legitim pentru transmiterea înregistrării către terți.” (Judecătoria Brașov, Sentința penală nr. 701 din 18.04.2018, definitivă, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >