Înlocuirea amenzii cu munca în folosul comunității. Condiții

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 3 din OG nr. 2/2001 (așa cum a fost modificat prin art 1 din OG nr. 17/ 26.08.2014), „in cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unității administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanța judecătorească în a cărei circumscripție domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, ținându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.”. Prin alin. 5 din același articol se prevede că „ în cazul în care contravenientul nu achită amenda, instanța procedează la înlocuirea amenzii cu sancțiunea obligării la prestarea unei munci în folosul comunității” . Prin Legea nr. 239/28.09.2009 s-a modificat astfel prevederea din alin. 5 al art. 9 din OG nr. 2/2001 (așa cum a fost modificată prin Legea nr. 352/2006), prin care se condiționa înlocuirea amenzii contravenționale cu munca în folosul comunității de acordul contravenientului în acest sens.

Citeste mai mult  Suportarea cheltuielilor de spitalizare de către victima unui accident rutier

Față de cele precizate rezultă că în prezent, conform prevederilor legale în vigoare, înlocuirea amenzii contravenționale cu muncă în folosul comunității este condiționată doar de îndeplinirea unei situații premisă (imposibilitatea executării silite a amenzii). (Judecătoria Focșani, Sentința civilă nr. 8/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >