Înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu. Nemotivarea contestaţiei până la termenul fixat pentru judecată

8 ianuarie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Referitor la decăderea organului de urmărire penală din dreptul de a mai motiva contestaţia dat fiind faptul că aceasta nu a fost motivată în scris până la termen, Curtea apreciază că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 268 C.p.p., deoarece “motivarea „nu este un drept procesual, dreptul procesual fiind acela de a declara contestaţia ,într-un anumit termen, motivarea acesteia fiind o obligaţie. Nemotivarea în scris a contestaţiei până la termenul fixat pentru judecată nu atrage decăderea nici a parchetului şi nici a inculpatului din posibilitatea de a prezenta criticile şi oral, în şedinţa de judecată.

Dispoziţiile art. 206 alin. 1 C.p.p. prevăd că, împotriva încheierilor prin care prima instanţă dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie , în termen de 48 de ore de la pronunţare , sau după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

Citeste mai mult  Plagiat. Prescripția aplicării sancțiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de muncă

Din textul de lege mai sus menţionat rezultă că în termenul de 48 de ore, în care trebuie depusă contestaţia este un termen peremptoriu, textul neprevăzând că în interiorul acestui termen trebuie depuse şi motivele pentru contestaţie.

Prin stabilirea unor termene scurte şi a caracterului urgent al procedurilor în cazul măsurilor preventive, intenţia legiuitorului nu a fost în sensul de a temporiza aceste proceduri ci de a le fluidiza, or, dacă s-ar accepta ideea că motivele de contestaţie nu pot fi prezentate decât în scris, până la termen, ar însemna îngreunarea acestor proceduri.” (Curtea de Apel București, Secția II-a Penală, Decizia nr. 283/CO din 22.05.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > > >