Înscrierea la orele de religie se va face prin cerere scrisă

24 iunie 2015 Noutati legislative

Începând cu următorul an şcolar, înscrierea elevilor pentru frecventarea orelor de religie se va face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, potrivit Legii nr. 153/2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial cu numărul 445 din 22 iunie 2015.

Schimbarea acestei opţiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

În cazul în care elevul nu frecventează orele, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Cuvinte cheie: >