Group 1

Instanța competentă să execute ordinul european de anchetă emis în vederea audierii prin videoconferinţă

12 octombrie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Ordinul european de anchetă care are ca obiect audierea prin videoconferinţă în cursul judecăţii se execută de către curtea de apel, în temeiul art. 268^18 alin. (1) raportat la art. 178 alin. (5) din Legea nr. 302/2004, întrucât dispoziţiile menţionate, care reglementează competenţa curţii de apel de a executa ordinul european de anchetă emis în vederea audierii prin videoconferinţă, constituie dispoziţii speciale, aplicabile cu prioritate – în materia ordinului european de anchetă având ca obiect audierea prin videoconferinţă – în raport cu dispoziţiile generale ale art. 268^3 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, potrivit cărora ordinul european de anchetă se execută de instanţa competentă material şi după calitatea persoanei. (I.C.C.J., Secţia penală, încheierea nr. 432 din 19 iulie 2018, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >