Instituirea curatelei. Persoană diagnosticată cu boala Alzheimer

15 decembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

În situația în care o persoană este diagnosticată cu boala Alzheimer și, ca atare, pe seama acesteia există dubii cu privire la existența discernământului necesar unui comportament conform normelor admise în societatea în care trăieşte, nu se poate institui curatela, nefiind întrunite condițiile art. 178 NCC.

Într-un astfel de caz este incident art. 167 NCC coroborat cu art. 164 NCC potrivit cărora persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale va fi pusă sub interdicţie judecătorească, iar până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie judecătorească se poate numi un curator special pentru îngrijirea şi reprezentarea celui a cărui interdicţie a fost cerută, precum şi pentru administrarea bunurilor acestuia; însă, în condițiile în care nu există pe rolul instanţei o cerere de punere sub interdicţie, se impune soluţia de respingere a cererii de instituire a curatelei speciale, nefiind întrunite condiţiile art. 167 NCC. (Judecătoria Turda, Sentința civilă nr. 562/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >