Group 1

Instituirea sechestrului asigurător. Creditor a cărui creanță nu este constatată în scris

18 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Creditorul poate solicita înfiinţarea sechestrului asigurator dacă face dovada că a declanşat procesul împotriva debitorului,prin intentarea cererii de chemare în judecată, creanţa trebuie să fie certă lichidă şi exigibilă, în sensul dispoziţiilor de la art.662 alin.(2)-(4) NCPC, constatată printr-un înscris care, potrivit legii, nu constituie titlu executoriu – art.662 şi urm NCPC.

Creditorul care deţine un titlu executoriu faţă de debitor poate solicita executarea silită faţă de debitor şi executorul judecătoresc poate institui sechestrului  asupra bunurilor mobile, conform art.731 NCPC, precum şi începerea urmăririi silite asupra  bunurilor imobile aflate în proprietate comună devălmaşă, urmând ca urmărirea silită  a imobilului să se suspende, până la partajul bunurilor comune potrivit art.817 NCPC.

Prin urmare, creditorul a cărui creanţă nu este constatată în scris, trebuie să depună dovada plăţii cauţiunii, anticipat, odată cu cererea de sechestru, în timp ce creditorul a cărui creanţă este constatată în scris va depune dovada cauţiunii, ulterior soluţionării cererii, în termenul fixat de instanţă şi numai dacă cererea a fost admisă şi doar dacă instanţa a apreciat că se impune plata de cauţiune.

Citeste mai mult  Avocat Dr. Daniel MOREANU: O nouă lege privind vânzările de bunuri către consumatori

În niciuna din cele două situaţii, instanţa nu are obligaţia de a stabili anticipat soluţionării cererii, cuantumul cauţiunii ci, în situaţia creditorului a cărui creanţă nu este constatată în scris cauţiunea este stabilită de dispoziţia legală, în cuantum fix, de jumătate, din valoarea solicitată şi, în cealaltă situaţie, instanţa fixează cuantumul cauţiunii în funcţie de circumstanţele cauzei şi doar dacă admite cererea. (Judecătoria Bistriţa, Secţia civilă, Încheierea civilă din 15.04.2014, pronunţată în dosarul nr. 3249/190/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > > >