Instituirea unui termen limită pentru verificarea cererii de chemare în judecată

10 februarie 2016 Noutati legislative

La comisiile permanente ale Senatului (prima Cameră sesizată) se află în lucru Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă prin care se prevede instituirea unui termen limită de 20 de zile pentru verificarea de către judecător privind îndeplinirea cerinţelor de formă ale cererii de chemare în judecată și un termen de 20 zile în care judecătorul trebuie să comunice cererea de chemare în judecată către pârât.

Potrivit expunerii de motive la inițiativa legislativă, procedura regularizării cererii de chemare în judecată a fost instituită pentru celeritate, pentru a salva timpul pe care îl implică neîndeplinirea corespunzătoare de către reclamanţi a obligaţiilor de formă ale actiunilor. Deși sunt instituite anumite termene limită pentru îndeplinirea obligațiilor de către părți, acestea încep să curgă de la data la care judecătorul constată îndeplinite condițiile. Conform art. 200 alin. (1) și 201 alin. (1) NCPC, judecătorul trebuie să efectueze demersuri ”de îndată” – noțiune generică.

Celeritatea soluţionării proceselor prevăzută în NCPC este astfel viciată, pentru că nu asigură îndeplinirea la timp a obligaţiilor de către judecători şi nu dă posibilitatea cetăţenilor să recurgă cu şanse de succes la procedura contestaţiei privind tergiversarea procesului.

Citeste mai mult  Guvernul a introdus Registrul public de evidenţă a salariaţilor

***Anularea cererii de chemare în judecată. Sancţiunea trebuie să fie proporţională cu motivele care o justifică***

Având în vedere toate aceste aspecte, se propune modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă pentru a asigura faptul că judecătorii îşi îndeplinesc la timp obligaţiile, iar, în caz contrar, cetăţenii pot recurge cu succes la procedura contestaţiei privind tergiversarea procesului, după cum urmează:

Art. 200 alin. (1): Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, verifică în termen de cel mult 20 de zile dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197.

Art. 201 alin. (1): Judecătorul, în termen de cel mult 20 de zile de la constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către pârât punându-i-se în vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art. 165.

Cuvinte cheie: >