Instrucțiuni pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrativ-fiscale

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 736 din data de 9 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Ordinul conține instrucțiunile pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrativ-fiscale, instrucțiuni referitoare la posibilitatea de contestare, forma şi conţinutul contestaţiei, termenul de depunere a contestaţiei, retragerea contestaţiei, soluţionarea contestaţiei, suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă, comunicarea deciziei şi calea de atac, precum și instrucțiuni privind îndreptarea erorilor materiale din deciziile privind soluţionarea contestaţiilor și instrucțiuni referitoare la publicarea pe site a deciziilor de soluţionare a contestaţiilor.

Cuvinte cheie: > >