Interpretarea unor dispoziții din cuprinsul art. 719 CPC, la ÎCCJ

27 septembrie 2021 Drept Civil

Tribunalul București a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor probleme de drept:

1) Interpretarea dispoziţiilor art. 719 alin. 4 pct. 1 NCPC, sub aspectul lămuririi sintagmei „hotărârea sau înscrisul care se executa nu este, potrivit legii, executoriu”, respectiv limitele verificării pe care instanţa de judecata este obligata sa o faca pentru pentru verificarea incidenţei cazului de suspendare obligatorie a executării silite, respectiv: – daca analiza incidenţei cazului de suspendare obligatorie a executării silite prevăzut de art. 719 alin. 4 pct. 1 NCPC este limitata la o verificare pur formala a exhibării unui inscris căruia ii este conferit prin lege cu titlu general caracterul de titlu executoriu; – sau daca analiza incidenţei cazului de suspendare obligatorie a executării silite prevăzut de art. 719 alin. 4 pct. 1 NCPC implica si o pipaire a aspectelor circumstanţiale, dincolo de verificarea pur formala a exhibării unui inscris căruia legea ii recunoaşte caracterul de titlu executoriu, aspecte care ar susţine existenta derulării unei executări peste limitele titlului executoriu – se urmăreşte satisfacerea unei altei creanţe decât cele cuprinse in titlul executoriu, se urmăresc alte bunuri decât cele aduse in garanţie, exista incidente care ar duce la înlăturarea caracterului executoriu al acestuia – de exemplu prescripţia.

2) Interpretarea si aplicarea prevederilor art. 719 alin. 4 NCPC, respectiv a limitelor in care suspendarea obligatorie a executării silite produce efecte, in sensul daca: – Suspendarea obligatorie a executării silite, dispusa in temeiul art. 719 alin. 4 NCPC este supusa aceloraşi limitări temporale ca suspendarea facultativa dispusa in temeiul art. 719 alin. 1 NCPC, in interpretară si aplicarea stabilita prin Decizia nr. 2/2021, pronunţata de înalta Curte de Casaţie si Justiţie in recursul in interesul legii, in sensul ca produce efecte pana la soluţionarea in prima instanţa a contestaţiei la executare; – Sau suspendarea obligatorie a executării silite, dispusa in temeiul art. 719 alin. 4 NCPC, in considerarea gravitaţii motivelor pentru care poate fi dispusa, nu este supusa aceloraşi limitări temporale ca suspendarea facultativa, efectele acesteia producandu-se pana la soluţionarea definitiva a contestaţiei la executare.

3) Interpretarea si aplicarea sintagmei „altei cereri privind executarea silita” din cuprinsul art. 719 alin. 1 NCPC, respectiv daca soluţionarea apelului formulat impotriva hotărârii primei instanţe cu privire la contestaţia la executare se circumscrie noţiunii de „alta cerere privind executarea silita”, fiind admisibila astfel formularea unei cereri de suspendare a executării silite pana la soluţionarea definitiva,

4) Subsecvent problemei de drept de la punctul 3) – interpretarea si aplicarea sintagmei „instanţa competenta” din cuprinsul art. 719 alin. 1 NCPC, respectiv daca cererea de suspendare a executării silite pana la soluţionarea definitiva a contestaţiei, se poate formula in calea de atac formulata impotriva soluţiei pronunţate in contestaţia la executare sau in calea de atac formulata impotriva soluţiei pronunţata cu privire la suspendarea executării silite.

Cuvinte cheie: > > > >