Group 1

Întocmirea procesului-verbal de cercetare la faţa locului anterior începerii urmăririi penale. Sancțiune

26 martie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Procesul-verbal de cercetare la faţa locului întocmit anterior începerii urmăririi penale este legal.

”Potrivit art. 342 Cod procedură penală, obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

În raport de cadrul legal instituit de dispoziţiile art. 342 Cod procedură penală, judecătorul de cameră preliminară efectuează o analiză strict din perspectiva legalităţii efectuării urmăririi penale, a administrării probelor şi a legalităţii actului de sesizare a instanţei, nerealizând şi o verificare a temeiniciei aspectelor menţionate anterior.

Judecătorul de cameră preliminară mai reţine că, potrivit art. 282 Cod procedură penală, încălcarea oricăror dispoziţii legale în afara celor prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului doar atunci când prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului şi care trebuie dovedită, vătămarea drepturilor procesuale nefiind prezumată de lege. Aşadar, nulitatea relativă este condiţionată de dovedirea unei vătămări procesuale, care, în plus, să nu poată fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.

Citeste mai mult  Proces verbal de contravenție anulat. Procedura comunicării vitezei prin stație este nelegală

Potrivit dispoziţiilor art. 305 alin.1 Cod procedură penală „Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi se constată că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 alin.1, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă”.

In art. 306 Cod procedură penală, legiuitorul reglementează obligaţiile organelor de urmărire penală stabilind în alin.1,2 şi 3 următoarele:
„(1)Pentru realizarea obiectului urmăririi penale, organele de cercetare penală au obligaţia ca, după sesizare, să caute şi să strângă datele ori informaţiile cu privire la existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni, să ia măsuri pentru limitarea consecinţelor acestora, să strângă şi să administreze probele cu respectarea prevederilor art. 100 şi 101.
(2) Organele de cercetare penală au obligaţia de a efectua actele de cercetare care nu suferă amânare, chiar dacă privesc o cauză pentru care nu au competenţa de a efectua urmărirea penală.
(3) După începerea urmăririi penale, organele de cercetare penală strâng şi administrează probele, atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului ori inculpatului”.

Aşadar, sunt prevăzute situaţiile de excepţie în categoria cărora este inclusă cercetarea la faţa locului, activitate ce prezintă o serie de trăsături caracteristice care o diferenţiază de celelalte activităţi desfăşurate de organele de urmărire penală. Aceasta este o activitate iniţială, în sensul că precede în timp toate celelalte activităţi de cercetare penală, ori de câte ori natura faptei săvârşite impune efectuări de constată cu privire la situaţia locului săvârşirii infracţiunii, a descoperirii şi fixării urmelor acesteia, a stabilirii poziţiei şi stării mijloacelor materiale de probă ori a împrejurărilor în care a fost săvârşită infracţiunea. De asemeni, este o activitate cu caracter imediat, urgenţa efectuării cercetării fiind impusă de faptul că orice întârziere duce la modificarea ambianţei locului faptei, la pierderea sau distrugerea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă. Cercetarea la faţa locului este şi o activitate obligatorie deoarece perceperea nemijlocită a situaţiei locului faptei nu poate fi înlocuită prin nici o altă activitate.
Aşa fiind, se constată că această activitate se circumscrie celor reglementate în dispoziţiile art. 306 alin.2 Cod procedură penală.

Citeste mai mult  Îngheţarea cursului de schimb valutar CHF/LEU

Din interpretarea dispoziţiilor legale cuprinse în art. 306 alin.1, 2 şi 3 Cod procedură penală se deduc două etape în realizarea obiectului urmăririi penale, cele care instituie anumite obligaţii în sarcina organelor de urmărire penală după sesizare şi cea care se raportează la momentul începerii urmăririi penale.

Este adevărat însă că procesul-verbal de cercetare la faţa locului îşi găseşte reglementarea în art. 195 Cod procedură penală, articol cuprins în titlul IV al Codului de procedură penală (partea generală) şi organele de cercetare penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe după începerea urmăririi penale, dar este tot o obligaţie în sarcina celor sesizaţi cu privire la săvârşirea unei infracţiuni să efectueze acte de urmărire penală ce nu suferă amânare. Este mai mult decât evidentă această obligaţie şi din perspectiva instituirii în sarcina organelor de urmărire penală a acestei îndatoriri, inclusiv în cauze în care urmărirea penală nu intră în aria lor de competenţă.

Citeste mai mult  Modificarea măsurilor luate cu privire la copil. Conţinutul sintagmei „schimbare a împrejurărilor”

In virtutea acestor considerente, s-a apreciat că soluţia admiterii excepţiei privind nelegala întocmire a procesului-verbal de cercetare la faţa locului înainte de începerea urmăririi penale, este una incorectă.” (Tribunalul Maramureș, Decizia penală nr. 97 din 6 noiembrie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >