Întreruperea cursului perimării

8 iunie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Art. 416 cod de procedură civilă prevede că orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare, din motive imputabile părţii, timp de 6 luni. Fiind un termen stabilit pe luni, calculul acestuia se face potrivit art. 181 alin. 1 pct. 3 Cod de procedură civilă, considerându-se împlinit în ziua corespunzătoare din ultima lună. În cauză, judecata dosarului a fost suspendată prin încheierea din 4.11.2014, în temeiul art. 242 Cod de procedură civilă, ca urmare a culpei reclamanţilor, iar termenul de perimare se împlinea la data de 4.05.2015.

Perimarea intervine de drept şi, prin urmare, chiar dacă după împlinirea acestui termen au fost efectuate acte de procedură, cum e repunerea pe rol dispusă la data de 11.06.2015, nimic nu se opunea ca ulterior, la termenul de judecată din 10.09.2015, instanţa să constate că intervenise perimarea.

***Data de la care curge termenul de perimare a cererii de chemare în judecată***

În cauză, termenul de perimare a fost întrerupt. Codul de procedură civilă reglementează, în art.417, întreruperea cursului perimării, prin îndeplinirea unui act, făcut în vederea judecăţii procesului. Cererea de repunere pe rol formulată de reclamanţi la data de 10.03.2015, însoţită de copii ale unor hotărâri judecătoreşti, reprezintă un act de procedură al cărui scop era judecarea procesului. Chiar dacă prin încheierea din 20 aprilie 2015, s-a respins cererea de repunere pe rol, încheiere care nu a fost recurată, nu poate fi ignorat efectul întreruptiv al termenului de perimare pe care îl are cererea de repunere pe rol.

Citeste mai mult  Acţiune în stabilirea paternităţii. Administrarea dovezilor

***Condițiile întreruperii cursului perimării***

Conduita procesuală a reclamanţilor de a nu depune toate înscrisurile invocate în acţiune putea fi sancţionată în alte modalităţi procedurale: respingerea pe fond a solicitărilor nedovedite sau aplicarea unei amenzi judiciare.
În consecinţă, faţă de acest act de procedură întocmit de reclamanţi, se constată că termenul de perimare nu s-a împlinit, excepţia perimării fiind neîntemeiată. (Curtea de Apel Galați, Decizia civilă nr. 104 din 12.11.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >