Introducere în ţară de droguri de mare risc. Deţinere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu fără drept. Încadrare juridică

19 ianuarie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

În situația în care introducerea în ţară a cantităţii de droguri de mare risc a constituit o infracţiune mijloc, întrucât infracţiunea scop a inculpatului a fost deţinerea drogurilor introduse pentru consumul propriu, trecerea peste frontieră a drogurilor fiind făcută exclusiv pentru consumul propriu, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 ce absoarbe în conţinutul său fapta de introducere în ţară de droguri de mare risc prev. de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.
(Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 166/24.02.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >