Introducerea cererii de revizuire înainte ca hotărârea CEDO să fie publicată în Monitorul Oficial al României

12 septembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

I. În ceea ce privește revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, legiuitorul a stabilit un termen maxim de introducere a cererii, și anume cel mai târziu în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii definitive pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, însă instanța apreciază că având în vedere că o hotărâre CEDO constată încălcări ale drepturilor și libertăților omului ale căror efecte negative continuă, nimic nu împiedică introducerea unei asemenea cereri de îndată ce aceasta a fost comunicată părții, așteptarea până la data publicării putând cauza urmări mai grave și datorită prelungirii în timp a încălcării drepturilor și libertăților părții. Instanța consideră introducerea cererii înainte ca ea să fie publicată în Monitorul Oficial al României ca fiind conformă cu prevederile legale în materie. (Curtea de Apel Cluj, Decizia penală nr. 535/A/2016, www.rolii.ro)

II. Potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, admisibilitatea căilor de atac este condiționată de exercitarea acestora conform dispozițiilor legii procesual-penale, prin care au fost reglementate hotărârile susceptibile a fi supuse examinării, căile de atac și ierarhia acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârii atacate.

Citeste mai mult  Obținerea unui credit cu documente false. Inexistența infracțiunii de înșelăciune. UPDATE: soluția instanței de apel

Așadar, în cauza de față, în lipsa publicării deciziei Curții EDO în Monitorul Oficial (condiție impusă de lege), revizuenții au promovat o cale de atac inadmisibilă la acest moment, întrucât inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces exercită o cale de atac în alte condiții decât cele prevăzute de legea procesual penală, iar recunoașterea admisibilității unei astfel de căi de atac, în lipsa îndeplinirii condițiilor legale, ar constitui o încălcare a principiului legalității, ceea ce nu este admisibil în ordinea de drept.

Cererile de revizuire nu se vor respinge ca nefondate, astfel cum a solicitat reprezentantul Ministerului Public, întrucât nepublicarea deciziei Curții EDO în Monitorul Oficial reprezintă o condiție de admisibilitate a cererii de revizuire, nevizând fondul cererilor (care implică o analiză pe fond a condițiilor impuse de art. 465 alin. 1 C.p.p.). (Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, Decizia nr. 255/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >