Învestire cu formulă executorie. Creditor cu sediul în străinătate. Instanța competentă

31 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit dispozițiilor art. 641 alin. 1 și 2 C.proc.civ. actualizat, titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătorești, pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie, iar o astfel de cerere se soluționează de judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului. De asemenea, articolul menționat precizează că “dacă sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire și la judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul ales”.

***Învestirea cu formulă executorie a contractului de asistență juridică. Nemenționarea datei la care onorariul trebuia achitat***

Ca atare, în această materie, prin derogare de la dispozițiile de drept comun în materie de competență teritorială, prevăzute de art. 107 și următoarele Cod procedură civilă, ne aflăm în ipoteza unei competențe teritoriale alternative, fiind deopotrivă competente în soluționarea cererii instanța de la sediul creditorului sau debitorului, iar, în plus, fiind vorba de un creditor cu sediul în străinătate, este, de asemenea, competentă și instanța în a cărei circumscripție teritorială se află sediul procesual ales al creditorului, alegerea între aceste instanțe deopotrivă competente revenind exclusiv reclamantului, potrivit dispozițiilor art. 116 C.proc.civ.” (Curtea de Apel Timișoara, Secția I civilă, Sentința civilă nr. 10/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >